Choď na obsah Choď na menu
 


ODBORNÝ VÝKLAD

 rôzne formy:

Detská mozgová obrna (DMO)

 

- je vývojová porucha CNS, kedy sú porušené viaceré systémy, pričom najmarkantnejšie je poškodený pohybový systém. Postihnutie nezrelého mozgu môže byť prenatálne (počas intramaternicového života),  perinatálne - v priebehu pôrodu, komplikácie pri pôrode atď. postnatálne (do 2 – 3 rokov – meningitídy, intoxikácie).

 

Klinický obraz:

  1. poruchy motoriky, tónusu, koordinácie aj psychomotorického vývoja
  2. poruchy senzitivity, tým aj zmeny v oblasti aferentácie
  3. poruchy senzoriky – zrak, sluch, reč
  4. poruchy psychiky – intelekt, útlm alebo aktivita
  5. poruchy komunikačných schopností
  6. epileptické záchvaty

Do jedného roku prítomnosť týchto príznakov označujeme ako centrálny koordinačný syndróm. Na začiatku 1. roku max. v 2  roku sú už jednotlivé syndrómy.

Centrálny koordinačný syndróm môže mať 3 stupne:

  1. stupeň ľahký – tri polohové reakcie prebiehajú abnormálne alebo sú pozitívne
  2. stupeň stredný – 5 polohových reakcií prebiehajú abnormálne
  3. stupeň ťažký – 5 a viac reakcií prebiehajú abnormálne

DMO môže mať spastickú a nespastickú formu:

Spastická forma:

a) paraparetický (diparetický) typ – klasický, je tam spastická paréza dolných končatín s addukčnou kontraktúrou stehenného svalstva, nohy sú v equinovaróznom postavení, mm. triceps surae jú skrátené. Chôdza je možná len na špičkách s nožnicovitým prekrižovaním.

b) paraparetický typ – chýba addukčná kontraktúra + to isté ako predchádzajúci typ.

c) hemyparetický typ – na dolných končatinách je spastická extenčná kontraktúra v kolenných kĺboch a na horných končatinách je flekčná a pronačná kontraktúra predlaktia a prstov ruky

d) triparetický alebo tetraparetický typ – diparéza dolných končatín s klinickým postihnutím aj horných končatín

Nespastická forma:

- hypotonický syndróm – zvýšená hra kĺbov (príznak kružidla, šálový príznak…)

- extrapyramídový (atetoídny) synndróm – ide o pomalé hadovité, krútivé pohyb (na koreňoch končatín alebo na akrách, aj na tvári – rôzne masky smiechu, smútku, hnevu, masky nevyjadrujú emócie)